skip to Main Content

Známe Vaše prostředí

 • Časté nadměrné zásoby zdravotnického materiálu
 • Velké množství personálu zajišťující správu a běh skladu
 • Nutný vozový park a jiné prostředky pro distribuci
 • Větší objem peněz vázaný v nadměrných zásobách

Máme pro Vás řešení

 • Nastavíme pravidla pro centralizovaný nákup
 • Zavedeme systém řízené logistiky
 • Zajistíme elektronickou výměnu dat
 • Uvolníme dopravní zatížení areálu nemocnice

Zajistíme podporu

 • Naši zaměstnanci zajistí správu systému
 • Převezmeme kontrolu nad doručením objednávek
 • Disponujeme profesionálním zázemím i softwarem
 • Snadno vygenerujeme plnohodnotné reporty

Generujeme úsporu

 • Snížíme zásoby na minimum
 • Uvolníme finanční prostředky vázané skladováním
 • Optimalizujeme personální náklady
 • Zajistíme administrativní úsporu

Stojí za námi řada spokojených klientů

Díky pravidelným a úplným dodávkám většiny objednávaného materiálu v jedné dodávce a v domluvené termíny jsme ušetřili finanční prostředky v zásobách, ale hlavně čas, který můžeme věnovat péči o pacienty.

Velmi nám vyhovuje kompletní zásobování na oddělení. Máme jistotu, že co potřebujeme, tak dostaneme v jedné dodávce a ve stanoveném termínu.

Projekt centrální logistiky nám ušetřil provozní náklady a díky systémové komunikaci je efektivní i administrativní zpracování dokladů.

Společnost NemLog a.s. pro nás od listopadu 2016 zajišťuje kompletní správu dat katalogu zdravotnického materiálu, a to včetně aktualizace těchto dat v našich systémech. Toto řešení nám přineslo snížení procesní administrativní zátěže a umožnilo přistoupit k realizaci dalších kroků směřujících k dalšímu zvýšení ekonomické efektivity zásobování zdravotnickým materiálem ve všech zařízeních skupiny Vamed Mediterra…

Obchodní procesy a systémy v NsP ČL v době mimořádné situace COVID-19 byly ve spolupráci s centrálním nákupem přes NEMLOG základním pilířem pro kontinuální přísun materiálu do naší nemocnice, byť v dílčích a mimořádných dodávkách, v případě materiálových náhrad a řešení nedodávek.
Trh s materiálem se dynamicky měnil, v krizových týdnech jsme přistoupili k řadě kompromisů a výjimek, abychom dokázali zajistit dostatek materiálu.
Vzájemná informovanost a spolupráce při koordinaci nákupu a logistiky byly stěžejní pro zvládnutí této mimořádné situace.

Systém centralizace logistiky nám šetří čas i peníze. Máme on-line kontrolu nad celým zásobováním, což poskytuje naprostou transparentnost v nákupu SZM.

Komplexní řešení služby nám umožňují věnovat více času našim pacientům s jistotou, že požadovaný materiál dostaneme včas a v kvalitě odpovídající potřebám.

O společnosti

Společnost NemLog a.s. byla založena v roce 2007. Předmětem činnosti je realizace logistických projektů spojených s optimalizací nákupu a efektivním řešením dodávek zdravotnického materiálu a léčivých přípravků.

V rámci externí spolupráce využívá NemLog moderní vozový park s pokrytím po celé ČR. Společnost vykazuje zdravé finanční výsledky a pravidelně investuje do nových technologií a rozšíření skladových i manipulačních prostor. V současnosti disponuje skladovým zázemím o velikosti 4000 paletových míst. Celkově společnost dbá na svůj efektivní rozvoj po všech stránkách.

Kontakt

Fakturační údaje
NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
IČ: 27642241
DIČ: CZ27642241

Doručovací adresa
Nemlog a.s.

Novodvorská 136
142 00 Praha 4

Centrální sklad
areál komerční zóny

K Arconu 77
205 01 Jažlovice

Obchodní oddělení
Monika Röslerová

Tel.: +420 241 040 714
E-mail:

Klientské oddělení
Mgr. Michaela Fendrychová
Tel.: +420 241 040 717
E-mail:

Recepce
Asistentka kanceláře

Tel.: +420 241 040 711
E-mail:

Máte-li dotazy či připomínky, kontaktujte nás.

Back To Top