skip to Main Content

Díky pravidelným a úplným dodávkám většiny objednávaného materiálu v jedné dodávce a v domluvené termíny jsme ušetřili finanční prostředky v zásobách, ale hlavně čas, který můžeme věnovat péči o pacienty.

Velmi nám vyhovuje kompletní zásobování na oddělení. Máme jistotu, že co potřebujeme, tak dostaneme v jedné dodávce a ve stanoveném termínu.

Projekt centrální logistiky nám ušetřil provozní náklady a díky systémové komunikaci je efektivní i administrativní zpracování dokladů.

Společnost NemLog a.s. pro nás od listopadu 2016 zajišťuje kompletní správu dat katalogu zdravotnického materiálu, a to včetně aktualizace těchto dat v našich systémech. Toto řešení nám přineslo snížení procesní administrativní zátěže a umožnilo přistoupit k realizaci dalších kroků směřujících k dalšímu zvýšení ekonomické efektivity zásobování zdravotnickým materiálem ve všech zařízeních skupiny Vamed Mediterra…

Obchodní procesy a systémy v NsP ČL v době mimořádné situace COVID-19 byly ve spolupráci s centrálním nákupem přes NEMLOG základním pilířem pro kontinuální přísun materiálu do naší nemocnice, byť v dílčích a mimořádných dodávkách, v případě materiálových náhrad a řešení nedodávek.
Trh s materiálem se dynamicky měnil, v krizových týdnech jsme přistoupili k řadě kompromisů a výjimek, abychom dokázali zajistit dostatek materiálu.
Vzájemná informovanost a spolupráce při koordinaci nákupu a logistiky byly stěžejní pro zvládnutí této mimořádné situace.

Systém centralizace logistiky nám šetří čas i peníze. Máme on-line kontrolu nad celým zásobováním, což poskytuje naprostou transparentnost v nákupu SZM.

Komplexní řešení služby nám umožňují věnovat více času našim pacientům s jistotou, že požadovaný materiál dostaneme včas a v kvalitě odpovídající potřebám.

Back To Top