skip to Main Content

Díky pravidelným a úplným dodávkám většiny objednávaného materiálu v jedné dodávce a v domluvené termíny jsme ušetřili finanční prostředky v zásobách, ale hlavně čas, který můžeme věnovat péči o pacienty.

Back To Top