skip to Main Content

Obchodní procesy a systémy v NsP ČL v době mimořádné situace COVID-19 byly ve spolupráci s centrálním nákupem přes NEMLOG základním pilířem pro kontinuální přísun materiálu do naší nemocnice, byť v dílčích a mimořádných dodávkách, v případě materiálových náhrad a řešení nedodávek.
Trh s materiálem se dynamicky měnil, v krizových týdnech jsme přistoupili k řadě kompromisů a výjimek, abychom dokázali zajistit dostatek materiálu.
Vzájemná informovanost a spolupráce při koordinaci nákupu a logistiky byly stěžejní pro zvládnutí této mimořádné situace.

Back To Top