skip to Main Content

Společnost NemLog a.s. pro nás od listopadu 2016 zajišťuje kompletní správu dat katalogu zdravotnického materiálu, a to včetně aktualizace těchto dat v našich systémech. Toto řešení nám přineslo snížení procesní administrativní zátěže a umožnilo přistoupit k realizaci dalších kroků směřujících k dalšímu zvýšení ekonomické efektivity zásobování zdravotnickým materiálem ve všech zařízeních skupiny Vamed Mediterra…

Back To Top